Belediye, avukatlık hizmet alımı yapabilir mi? (BUMKO Görüşü)

0
22

Konuyla ilgili Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 08/04/2005 tarihinde verilen görüşte aşağıdaki açıklama yapılmıştır: “…Bu itibarla, Kocaeli İl Özel İdare Müdürlüğünün mahkeme ve icra dairelerinde devam eden davalarının mali boyutu ile avukatlık hizmeti satın alınması halinde ödenecek ücretlerin birlikte değerlendirilerek, avukatlık hizmeti satın alınmasının gerekli ve yararlı olacağının tespit edilmesi halinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usullere uyulmak suretiyle doğrudan avukatlık hizmeti satın alınmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.”

Görüşün tamamını okumak için tıklayınız.