Stratejik Plan ve Performans Programının İhale Yoluyla Hazırlatılması (Sayıştay Daire Kararı)

0
52

Stratejik Plan ve Performans Programının İhale Yoluyla Hazırlatılması (Yılı 2016 – Dairesi 6 – Karar No 551 – İlam No 124 – Tutanak Tarihi 24.5.2018) Denetçi sorgusunda; ……………..hazırlanması zorunlu olan stratejik plan ve performans programının, …………….. ile sözleşmesi imzalanan …………….. işi kapsamında hazırlatılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddia edilmiş ise de dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Bu itibarla …………….. ihalesi kapsamında alınan hizmet doğrudan stratejik plan ve performans programının yükleniciye hazırlatılması olmayıp danışmanlık hizmeti satın alınması niteliğinde olduğundan ilgili firmaya yapılan ……..TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.