Sayıştay Kararı: Stratejik Hedeflerin Amaçla İlgili Olmaması

0
35

Stratejik hedeflerin bazılarının amaçla ilgili olmaması hakkında Sayıştay Denetim Raporu;

“Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “E- Hedefler” başlıklı bölümünde; hedef, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaç olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Hedeflerin ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesi olduğu belirtilmiştir.