Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi(e-SGB) Genelgesi yayımlanmıştır

0
28

Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi(e-SGB) Genelgesi yayımlanmıştır.

Genelgeye göre; Bakanlığımıza ve kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi(e-SGB) 21/11/2016 tarihi itibarıyla kamu idarelerinde kullanılmaya başlanacaktır.
Bu kapsamda kurum kullanıcı yöneticilerinin sistemde tanımlanabilmesi için Genelge ekinde yer alan “e-SGB Kurum Kullanıcı Yöneticisi Tanımlama Formu” nun doldurularak en geç 21/10/2016 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi ve ayrıca esgb@bumko.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Genelge için tıklayınız.

https://www.tanereraslan.org/wp-content/uploads/2019/04/10001_ek_1-1.pdf
Genelge eki için tıklayınız.

https://www.tanereraslan.org/wp-content/uploads/2019/04/10001_ek_1-1.pdf