Denetim Mevzuatı

Mobbing, Görevi Kötüye Kullanmak, Soruşturma İzni (Danıştay Kararı)

1. Daire :2013/1286 E. , 2013/1035 K. MOBBİNG, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK, SORUŞTURMA İZNİ “İçtihat Metni” Özeti : Mobbing (bezdiri) uygulamak…

Devamı »

Hatalı özel hizmet tazminatı ödemesi (Sayıştay TKK)

Hatalı özel hizmet tazminatı ödemesi (Sayıştay TKK) Tarih : 31.10.2018 No : 45229 “…Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda; açık çalışma…

Devamı »

İşgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi (Sayıştay TKK)

İşgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Yılı 2015 Dairesi 6 Dosya No 43011…

Devamı »

Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi (Sayıştay TKK)

Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi. Sayıştay Temyiz Kurul Kararı Yılı 2012 Dairesi 6 Dosya No 43951 Tutanak No 45341…

Devamı »

Belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması (Sayıştay TKK)

Belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması. Sayıştay Temyiz Kurul Kararı Yılı 2014 Dairesi 6 Dosya No 41887 Tutanak No 45287…

Devamı »

Belediye Avukatlarının Baro Üyeliği Aidatlarının Belediye Bütçesinden Ödenmesi (Sayıştay TKK)

TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 16.05.2018 No : 44489 Konu: Belediyede görevli avukatların baro üyeliklerinden kaynaklanan baro üyeliği aidatlarının kendileri…

Devamı »

Kasa Hesabının Hatalı Kullanılması (Sayıştay Denetim Raporu)

BULGU 3: Kasa Hesabının Hatalı Kullanılması XXX Belediyesi, gün sonunda veznesinde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği limit kadar para bulundurmasına rağmen tutulan…

Devamı »

Site içerisine belediye bütçesinden oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması (Sayıştay DK)

Belediye bütçesinden oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması Sayıştay Daire Kararı Yılı 2017 Dairesi 6 Karar No 553 İlam No…

Devamı »

Yeni birim fiyat uygulamasında kamu zararı (Sayıştay DK)

Yeni Birim Uygulmasında Hata Yapılması Sayıştay Daire Kararı Yılı 2013 Dairesi 6 Karar No 567 İlam No Tutanak Tarihi 11.10.2018…

Devamı »

Yapım İşlerinde %5’lik Teminat Kesintisi İşleminin Hatalı Uygulanması (Sayıştay Denetim Raporu)

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu BULGU: Yapım İşlerinde %5’lik Teminat Kesintisi İşleminin Hatalı Uygulanması Kurumun yatırım harcamaları incelenmesi sonucu, hakediş ödemeleri üzerinden…

Devamı »
Close