Bilgi Küpü

Tedviren görevlendirmede disiplin amiri yetkileri kullanılabilir mi? (DPB Görüşü)

ÖZET: Tedviren görevlendirilen personelin disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı hk. (10/07/2013-5443) … Başkanlığı taşra teşkilatında tedviren “vergi dairesi müdür yardımcısı”…

Devamı »

Memuriyet mahali dışında sağlık raporu alınması (DPB Görüşü)

Hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık…

Devamı »

Başkan yardımcığından müdürlüğe atamada, yürütmeyi durdurma kararı verilir mi? (Danıştay Kararı)

Temyiz Eden ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı) : Vekili : Aytar Cd. Başlık Sk. No:1 Nisbetiye Mh. Beşiktaş İSTANBUL Karşı…

Devamı »

Çekilen memurun ilişik kesme tarihi hk. (DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı konu hakkında 09/01/2015 tarih ve 115 sayılı görüşünde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilme”…

Devamı »

Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hk.(DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı; 657 sayılı Kanunda Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun…

Devamı »

Devlet Memurunun eğitim, seminer, çalıştay, proje, danışmanlık gibi faaliyetlerde eğitici sunucu, danışman gibi sıfatlar ile bedelli veya bedelsiz-gönüllü olarak görev alıp alamayacakları hk (DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı; Unvanları farklı Devlet memurlarından bazılarının hafta sonlarında, hafta içi mesai saatlerimde veya mesai saatleri dışında, resmi tatil…

Devamı »

Mazaret izninin kullanımına ilişkin DPB Görüşü

Devlet Personel Başkanlığı Görüşü ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104’üncü maddesinde yer alan mazeret izninin kullanımı hk. (04/04/2011-3419) “…Yukarıda…

Devamı »

Aylıksız izin talebinde bulunan şikayet başvurucusunun, reddedilmesi hakkında (Kamu Denetçiliği Kurum Kararı)

Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği bir kararda aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: “…19) Şikâyet konusu olayda, şikâyetçinin aylıksız izin taleplerinin milletvekilleri genel seçimleri…

Devamı »

İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, memurun durumu (DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı; İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün…

Devamı »

Telefonla uygunsuz görüntüler göndermek disiplin cezası gerektirir mi? (Danıştay Kararı)

T.C. DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No: 2012/8980 Karar No : 2016/1586 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekili : Av.…

Devamı »
Close