Taner Eraslan

MAKALELER

Zabıtaya Mesleğinin Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri

Zabıtaya Mesleğinin Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri Giriş Toplumsal vakıa, neden-sonuç ilişkisiyle anlamlanır. Aslında bireylerin davranışlarını, tepkileri veya kişilikleri de anlamak…

Devamı »
MAKALELER

Stratejik Planların Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Olası Riskleri

Stratejik Planların Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Olası Riskleri Özet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte,…

Devamı »
Duyurular

Yeni Stratejik Planlama Rehberi Kapsamında Belediyelerde Geleceğe Bakış

Yeni Stratejik Planlama Rehberi Kapsamında Belediyelerde Geleceğe Bakış Özet Yeni kamu mali yönetimin önemli unsurlarından biri stratejik yönetim anlayışıdır. Bu…

Devamı »
Duyurular

Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Paydaş Analizlerinin Önemi

Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Paydaş Analizlerinin Önemi   Özet Başarılı stratejik planlar, katılımcılığın sağlandığı ve analiz yöntemlerinin doğru belirlendiği raporlardır.…

Devamı »
Özel Dosya

2020 Mali Yılına İlişkin Bütçe Hazırlık Çalışmaları

2020 Mali Yılına İlişkin Bütçe Hazırlık Çalışmaları     Bütçe kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3…

Devamı »
Özel Dosya

Stratejik Yönetimin Denetimine İlişkin Sonuçları

Stratejik Yönetimin Denetimine İlişkin Sonuçlar Örnek Bulgu -1: Stratejik Hedeflerin ve Göstergelerin Ölçülebilir Şekilde İfade Edilmemesi Kamu İdareleri için Stratejik…

Devamı »
Özel Dosya

Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi

1. GİRİŞ A. Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi 5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,…

Devamı »
Özel Dosya

Belediye Faaliyetlerine İlişkin Performans Gösterge Örnekleri

Belediye Faaliyetlerine İlişkin Performans Gösterge Örnekleri Sıra No Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sınıf Açıklama Göstergenin Yönü 1 Çevresel Harcamalara Aktarılan…

Devamı »
Özel Dosya

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

  Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 2019-2023 Dönemini Kapsayan Stratejik Planlar 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik…

Devamı »
Özel Dosya

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel…

Devamı »
Close