Bilgi KüpüDenetim Mevzuatı

İç Kontrol Çalışmaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

“…Kurumun iç kontrol sistemi incelendiğinde;
-Bazı birimlerin çalışma usul ve esasları hakkında yönergeyi hazırlamadığı,
-Yöneticilerin görüşleri, kişi ve idarelerin talep ve şikâyetleri ile dış denetim raporları dikkate alınarak, iç kontrol sisteminin her yıl değerlendirilmediği,
-Birimlerdeki hassas görevlerin belirlenmediği,
-Kurumun belediye kanunu, stratejik plan ve performans programında gösterilen amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin ve tedbirlerin belirlenmediği,
-Görevden ayrılan personelin, iş ve işlemlerinin durumunu gösterir bir rapor hazırlamadığı, bu raporun hazırlanması konusunda personele bir talimat verilmediği,
-Personelin yeterliliği ve performansının, bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda bir kez değerlendirilmediği, tespit edilmiştir.”

Denetim raporunun ilgili kısmının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Close