MAKALELER

Belediyelerde Taşınır Mal Yönetim Hesabının Oluşturulması

Giriş

Kesin hesap, hesap verme sorumluluğunu yerine getiren önemli bir mali araçtır. Bir tanımı yapılmamakla birlikte, mali mevzuatımızda kesin hesabın neden çıkarıldığı açıklanmıştır. Şöyle ki, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun, Kesin Hesap Kanunu başlıklı 42. Maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır.” Hükümlerine yer verilerek, kesin hesabın işlevi açıklanmıştır.

Bütçe ile verilen ödeneklerin kullanılmasına ilişkin sonuçları raporlayan kesin hesap ile ödeneğin yıl sonunda ne kadar kullanıldığı yanında, mal yönetim hesabı icmal cetvelleri de kesin hesaba eklendiğinden, taşınırların durumunu da raporlayan bir işlevi daha ortaya çıkmaktadır.

Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun kesin hesap başlıklı 64.maddesinde yer alan aşağıdaki hükümleri uygulamaktadır:

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Close